Pachico DZF SPRAY 5л биоцид за бърза дезинфекция на малки повърхности

4.88 от 5 / 17 гласа
(2 Мнения)
В момента този продукт се наблюдава от 1 потребителя.

Любими

Доказано качество

  Бърза доставка

  Високо Качество

   Гарантиран произход


42.00 лв.

ПАЧИКО ДЗФ СПРЕЙ – готов за употреба препарат, предназначен за дезинфекция на малки,
трудно достъпни повърхности и повърхности на медицинска апаратура.

Област на приложение: Биоцидът е с бактерицидно вкл. туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие()
(HIV, HBV), като областта на приложение е дезинфекция на малки, трудно достъпни повърхности на медицинска
апаратура в лечебни заведения.

Продуктът е подходящ също така и като дезинфектант за инструменти за маникюр.

КАЧЕСТВА

Антимикробна активност срещу бактерии /вкл. Тбс/, фунги, вируси, бактерии включително хепатит В-вирус и HIV;
Кратко време на експозиция;
Препаратът е ефективен спрямо бактерии и фунги чрез напръскване при
разходна норма 40 мл. на 1 м 2 и време на въздействие – 2 мин;
Не се инактивира от органични материи;

СЪСТАВ

Глутаров алдехид – 0,5%;
Кокобензилдиметиламониев хлорид – 0,2%;
Изопропанол – 35%;
Н-пропанол -25%;

ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Външен вид – течност;
Цвят – безцветен;
Мирис- специфичен;
рН – 4.5.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Нанася се чрез напръскване при разходна норма 40 мл. на 1 м 2 и време на въздействие – 2 мин.

ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Символ за опасност :
Xi Дразнещ
Рискови фрази :
R10 Запалим.
R36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата.
R43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата.
R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.
Съвети за безопасност:
S 2 Да се пази от достъп на деца.
S 24/25 Да се избягва контакта с очите и кожата .
S 26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат с вода.
S 36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите.
S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно
медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикета.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА

СРОК НА ГОДНОСТ

2 години. Съхранявайте в оригиналната опаковка, на сухо място

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Андреа Маринова

  
30.08.2021

За Pachico DZF SPRAY мога да изкажа само положително мнение, много качествен дезнфектант с всички нужни разрешителни и документи!


Ivanov

  
10.03.2021

Аз го ползвам също и като дезинфектант за инструменти за маникюр


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден