-27%

Хигиена за обществени сгради SANIFRESH 5000мл

4.17 от 5 / 6 гласа
(1 Мнения)
В момента този продукт се наблюдава от 1 потребителя.

Любими

Доказано качество

  Бърза доставка

  Високо Качество

   Гарантиран произход


28.00 лв. 38.00 лв. Спестявате 10 лв.

Модерен, санитарен и ароматен почистващ препарат с плодова киселина, за почистване на варовик и котлен камък. Разгражда бързо и ефективно отлаганията, диспергира ги до микрофинни частици и по точи начин се гарантира съвършеното почистване на санитарни повърхности. САНИФРЕШ образува защитен филм срещу корозия и има подхранващи свойства за качествени хромирани арматури.

Дозировка: Основно почистване – разреждане 1:20. За ежедневно поддържане се разрежда 1:100.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Модерен, санитарен и ароматен почистващ препарат с плодова киселина. Разгражда бързо и ефективно отлаганията от варовик, диспергира ги до микрофинни частици и по точи начин се гарантира съвършеното почистване на санитарни повърхности. САНИФРЕШ образува защитен филм срещу корозия и има подхранващи свойства за качествени хромирани арматури.

Дозировка: Основно почистване – разреждане 1:20. За ежедневно поддържане се разрежда 1:100.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Предупреждения за опасност:
Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите

Препоръки за безопасност:
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца.
Да се избягва контакт с очите и кожата.
Р305+Р351+Р338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

Срок на годност: 3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Моника

  
11.08.2021

Супер намаление!


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден