Почистване и дезинфекция на инструменти и апаратура DZF spray 1l

4.36 от 5 / 14 гласа
(3 Мнения)
В момента този продукт се наблюдава от 1 потребителя.

Любими

Доказано качество

  Бърза доставка

  Високо Качество

   Гарантиран произход


12.00 лв.

ПАЧИКО ДЗФ СПРЕЙ – готов за употреба препарат, предназначен за дезинфекция на малки,
трудно достъпни повърхности и повърхности на медицинска апаратура.

Област на приложение: Биоцидът е с бактерицидно вкл. туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие()
(HIV, HBV), като областта на приложение е дезинфекция на малки, трудно достъпни повърхности на медицинска
апаратура в лечебни заведения

КАЧЕСТВА

Антимикробна активност срещу бактерии /вкл. Тбс/, фунги, вируси, бактерии включително хепатит В-вирус и HIV;
Кратко време на експозиция;
Препаратът е ефективен спрямо бактерии и фунги чрез напръскване при
разходна норма 40 мл. на 1 м 2 и време на въздействие – 2 мин;
Не се инактивира от органични материи;

СЪСТАВ

Глутаров алдехид – 0,5%;
Кокобензилдиметиламониев хлорид – 0,2%;
Изопропанол – 35%;
Н-пропанол -25%;

ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Външен вид – течност;
Цвят – безцветен;
Мирис- специфичен;
рН – 4.5.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Нанася се чрез напръскване при разходна норма 40 мл. на 1 м 2 и време на въздействие – 2 мин.

ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА

Символ за опасност :
Xi Дразнещ
Рискови фрази :
R10 Запалим.
R36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата.
R43 Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата.
R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж.
Съвети за безопасност:
S 2 Да се пази от достъп на деца.
S 24/25 Да се избягва контакта с очите и кожата .
S 26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат с вода.
S 36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите.
S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно
медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикета.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА

СРОК НА ГОДНОСТ

2 години. Съхранявайте в оригиналната опаковка, на сухо място

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Емил Костадинов

  
26.08.2021

Mного съм доволен от DZF spray, поръчвам си от него за трети път!


Илиев

  
25.02.2021

Пачико дзф спрей е перфектен за дезинфекция на инструменти с трудно достъпни елементи и апаратура.


Penchev

  
13.01.2021

Ползвам го за професионално почистване и дезинфекция на инструменти


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден