Гланциращ препарат за изплакване на съдомиялни и чашомиялни KSM 10л

3.67 от 5 / 3 гласа
(1 Мнения)
В момента този продукт се наблюдава от 1 потребителя.

Любими

Доказано качество

  Бърза доставка

  Високо Качество

   Гарантиран произход


70.00 лв.

Гланциращ препарат за изплакване в съдомиялни машини

 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Гланцшпюлер КСМ е гланциращ препарат при изплакване,който е разработен специално за приложение в съдомиялни машини. Изключителното обмрежващо действие на Гланцшпюлер KSM осигурява безпроблемното оттичане на водата по посудата и ускорява самостоятелното им изсъхване. Гланцшпюлер KSM придава забележителен гланц на стъклените чаши. Комплексообразувател на  базата на естествени съставки значително спомага за действието на препарата.

ДОЗИРОВКА

Продуктът се поставя в дозиращото устройство на съдомиялната машина или се дозира от допълнителна дозираща система.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P233 Съдът да се съхранява плътно затворен
P403 Да се съхранява на добре проветриво място
P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено
P262 Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото
P305+P351+P313 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Потърсете медицинска помощ

СРОК НА ГОДНОСТ

3 години. Съхранявайте в оригинални опаковки на сухо място.

САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Любомира М

  
29.07.2021

Гланциращ препарат KSM придаде на приборите и съдовете ми неочакван блясък, личи си високото му качество.


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден