Алкохолен Препарат за почистване на стъклени повърхности Pro Glass 5000мл

4.14 от 5 / 7 гласа
(1 Мнения)
В момента този продукт се наблюдава от 1 потребителя.

Любими

Доказано качество

  Бърза доставка

  Високо Качество

   Гарантиран произход


18.00 лв.


Слабоалкален професионален почистващ препарат за стъклени и лъскави повърхности на алкохолна основа.
Препаратът се използва чрез спрей-пистолет, като се нанася от 25-30см разстояние. Изчаква се за реакция, след това се изтрива с чиста и суха памучна или микрофибърна кърпа, която не оставя власинки. Придава изключителен гланц на стъклените повърхности.
Pachico Pro Glass 5l


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:P264 Да се измие лицето и ръцете до лактите старателно след употреба
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице, P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
 

Зоя

  
11.08.2021

Изключитено съм доволна, почиства страхотно!


Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден